Ticari Elektronik İletişimi İçin İzin ve Onay:

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşterimiz,

Şirketimiz Toypa Mağazacılık Ticaret A.Ş. ve yurtiçi/yurtdışı iştirakleri (“Şirket”) tarafınıza genel ve özel kampanyalar, etkinlikler, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklam ve pazar araştırması anketleri için ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için açık bir şekilde onay vermeniz gerekmektedir.

Şirket olarak önceliğimiz her zaman bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin ve siz müşterilerimizin her türlü hukuki hakkının en yüksek önem düzeyinde korunması ve gözetilmesidir. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin korunması kapsamında tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getiriyor ve alınması gereken her türlü teknik ve idari tedbiri alıyoruz.

Tarafınıza, ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde; bu amaçla sınırlı olmak üzere telefon numarası ve iletişim bilgisi niteliğindeki kişisel verileriniz, KVKK Aydınlatma Metni ile bilgilendirmenizin akabinde KVKK Açık Rıza Metni ile vermiş olduğunuz açık rızanız doğrultusunda işlenerek Şirketimiz tarafından düzenlenen kampanyalar, yeni gelişmeler, etkinlikler ve tanıtımlarla ilgili bilgi içeren her türlü elektronik ileti tarafınıza gönderilecektir.

Ticari elektronik ileti onayı vermenizin akabinde dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Bu talebinizi Şirketimize, tarafınıza gönderilecek ticari iletilerde yer alan ret bildirim yönergesi aracılığı ile her zaman iletebilirsiniz. Şirketimiz tarafından talebiniz, ulaşmasının akabinde derhal işleme alacak ve yükümlü olduğu süreler içerisinde talebinizi yerine getirecektir. Ancak, tarafınıza ticari ileti gönderilmemesi yönündeki ret bildiriminizin işleme alındıktan sonra Şirketimizin yasal zorunlulukları ve tarafınızın yüksek menfaatinin bulunduğu durumlarla sınırlı olmak üzere ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

Toypa Mağazacılık Ticaret A.Ş.İşbu metin ile, Şirketiniz tarafından nda gönderilecek kampanyalar, yeni gelişmeler, etkinlikler ve tanıtımlarla ilgili bilgi içeren her türlü elektronik iletiyi, kişisel verilerimin, bu amaçlarla sınırlı olmak üzere toplanması ve KVKK Açık Rıza Mertni ile verdiğim açık rıza doğrultusunda işlenerek, tarafıma telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile ulaşmasını ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi ve iletişim tercihlerimi istediğim her zaman gerekçe göstermeksizin değiştirebileceğim, Ticari Elektronik İleti Aydınlat Metnini okuyup anladığımı ve ret bildiriminde bulunarak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi kabul ve beyan etmekteyim.

Bu doğrultuda, KVKK kapsamında hazırlanmış olan KVKK Aydınlatma Metni’nin tamamını ve yukarıdaki bilgilendirmeyi okuyup anladığımı ve hangi kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve açık rızamı dilediğim zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabileceğim hakkında bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Bu çerçevede her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, kampanya, indirim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketinizin, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta / mail ve diğer elektronik iletişim araçları ile her türlü bilgilendirmeden haberdar olmak amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay veriyorum.